dé webwinkel voor alle auto onderdelen

Bel ons : 085-0400350

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Dutch Car Parts B.V (‘dutchcarparts’) ten aanzien van de website www.dutchcarparts.nl je op het volgende:

De website/nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van dutchcarparts. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van dutchcarparts. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De inhoud van deze website en andere uitingen van dutchcarparts op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Dutchcarparts behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

De wensenlijst is een hulpmiddel om een lijst met favoriete producten snel en eenvoudig te kunnen samenstellen. Producten in de wensenlijst worden niet gereserveerd of automatisch besteld en kunnen te allen tijden uitverkocht raken. Aan deze wensenlijst kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Vragen over de inhoud van de wensenlijst kunnen helaas niet door ons beantwoord worden.

Aanbiedingen zijn geldig in de actieperiode en zolang de voorraad strekt. Voor specifieke vragen over producten kan je met ons contact opnemen.

Notice & Takedown Procedure

Alle informatie op dutchcarparts.nl wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Indien je desondanks content aantreft op de Website welke naar jouw mening onrechtmatig is, bijvoorbeeld omdat deze content inbreuk maakt op jouw rechten, de rechten van derden of anderszins onrechtmatig is, dan kun je een Notice & Takedown verzoek indienen om de content van dutchcarparts.nl te laten verwijderen. Dit kan door een mail te sturen aan info@dutchcarparts.nl. 
Om jouw verzoek zo goed en spoedig mogelijk te kunnen verwerken verzoekt dutchcarparts je de volgende informatie te verstrekken:
-  Naam
-  Organisatie (indien van toepassing)
-  E-mailadres
-  Link naar de inbreukmakende content
-  Motivering van het verzoek, en
-  In het geval van een vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, de naam van de rechthebbende en bewijs waaruit blijkt dat sprake is van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht.
 
Indien dutchcarparts jouw verzoek gegrond acht verwijdert dutchcarparts de desbetreffende informatie van de Website. Het verwijderen van de informatie impliceert niet dat dutchcarparts enige aansprakelijkheid erkent met betrekking tot enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.

Voor klachten, opmerkingen (of voor vragen over deze disclaimer) kun je contact met ons opnemen.

SELECTEER ONDERDEEL